Dlaczego warto zostac symbolem

Znak
Logo

Profesjonalizm

kliknij po więcej

Kapitał zaufania

kliknij po więcej

Komunikacja biznesowa

kliknij po więcej

Branding marki

kliknij po więcej

Networking

kliknij po więcej

Polityka jakości

kliknij po więcej

Promocja projektu

kliknij po więcej

Profesjonalizm

Program jest profesjonalnym instrumentem dla firm i instytucji, które cenią sobie kształtowanie odpowiedniego wizerunku medialnego. Zespół redakcyjny tworzą sprawdzeni redaktorzy i dziennikarze o dużym doświadczeniu w redagowaniu merytorycznych prasowych tekstów wizerunkowych. Przez wiele lat zaznaczyli oni poważny udział w sukcesie największych polskich programów promocyjnych. Zdobyli zaufanie zarówno najbardziej znanych firm, jak i podmiotów, które dopiero rozpoczynają działalność i chcą postawić na mocny wizerunek w poważnej prasie opiniotwórczej.

Zamknij

Kapitał zaufania

Pozytywny, ogólnopolski wizerunek wytwarza kapitał zaufania, przysparzając produktywności biznesowej, umożliwiając osiąganie celów i budowanie relacji inwestorskich w nowej jakości. Kapitał taki tworzy zgeneralizowany, pozytywny obraz – niezwykle istotny zwłaszcza w społeczeństwie polskim, które opisywane jest przez socjologów jako cechujące się niskim poziomem zaufania. Kapitał ten, uwarunkowany przekonaniami społecznymi jednostki na temat świata, budowany jest przez dyskurs medialny i opiniotwórcze media.

Zamknij

Komunikacja biznesowa

Prasa wciąż stanowi najbardziej istotny biznesowo kanał komunikacji, na stałe wpisany w rozwój polskiego kapitału i spojrzenia na gospodarczy obraz Polski. „Rzeczpospolita” to jeden z liderów prasy codziennej w kraju. Od wielu lat znajduje się w czołówce najczęściej cytowanych mediów, a w roku 2014 uzyskała tytuł najbardziej opiniotwórczego medium dekady. Według przeprowadzonych badań nad stanem czytelnictwa prasowego targetem czytelniczym „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej” jest management średniego i wysokiego szczebla, ze znaczącym udziałem prenumeraty dla administracji publicznej. Dla obu tytułów notowany jest również nieprzerwany wzrost odwiedzin i abonamentów elektronicznych.

Zamknij

Branding marki

Program wspomaga proces kreowania marki i zarządzania nią. Pozytywny, ogólnopolski, medialny przekaz konstruuje odpowiedni brand message i jest instrumentem, po który sięgają najbardziej rozpoznawalne instytucje, choć sam branding nie jest zarezerwowany wyłącznie dla gigantów rynku. Program Symbol pomaga zdefiniować całe spectrum skojarzeń i kontekstów wokół marki. Rozumiemy, że biznes rozgrywa się dziś również na płaszczyźnie wyobraźni, za pomocą niepoliczalnych atrybutów i języka korzyści.

Zamknij

Networking

Program Symbol umożliwia nie tylko medialną promocję najlepszych firm, instytucji, projektów czy przedsięwzięć. Od samego początku obecności w branży redakcja wspiera ideę networkingu. Organizowane przez nas wydarzenia gromadzą przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji, są platformą dla wymiany myśli i opinii, integracji oraz nawiązywania kontaktów. Laureaci programu stanowią elitarne grono ekspertów rozpoznających trendy i wyznaczających nowe standardy w wielu dziedzinach gospodarki, nauki, medycyny czy administracji.

Zamknij

Polityka jakości

Program Symbol, prowadzony w oparciu o ścisłą metodologię, jest programem potwierdzającym najwyższą jakość, skuteczność zarządzania i polityki zrównoważonego rozwoju. Stanowi nieocenioną pomoc w kształtowaniu pozycji konkurencyjności oraz w doskonaleniu procedur związanych z polityką jakości w mikro i makroskali. Laureaci programu to firmy i instytucje, cechujące się innowacyjnością, rozumiejące rolę prestiżu w zapewnieniu silnej pozycji na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji.

Zamknij

Promocja projektu

Fundusze unijne stanowią jedno z najważniejszych źródeł finansowania prowadzonych dziś w Polsce projektów. Program Symbol stwarza możliwość ogólnopolskiej informacji i promocji dotowanych przedsięwzięć w ramach przyjętej, obowiązkowej strategii komunikacyjnej. Ponieważ doskonale rozumiemy, że medialne nagłośnienie realizowanych zadań jest niezbędnym elementem na drodze efektywnej realizacji przyjętych założeń rozwojowych i marketingowych, umożliwiamy najlepszym beneficjentom zaistnienie na naszych ogólnopolskich łamach.

Zamknij
Zobacz również nasze publikacje
Monitor biznesu Monitor rynkowy