Eurosymbol

Zdjecie

Od kilkunastu lat ważną rolę w rozwoju polskich firm odgrywają fundusze unijne. To dzięki nim możliwe są wielkie inwestycje infrastrukturalne, projekty badawcze, wdrażanie innowacji, dostosowywanie działalności do nowoczesnych. Droga do pozyskania dotacji nie jest jednak łatwa – wymaga głębokiej wiedzy i merytorycznego przygotowania. Dlatego dla instytucji, które zdobyły i dobrze wykorzystują pieniądze z Unii Europejskiej, stworzyliśmy EuroSymbol jako wyraz docenienia uzyskanych efektów.

Beneficjenci funduszy unijnych powinni możliwie szeroko, a zarazem profesjonalnie promować korzyści wynikające z ich wykorzystania. Taką właśnie zaawansowaną formułę przekazywania informacji i budowy dobrego wizerunku umożliwia udział w EuroSymbolu. Przy jego realizacji unikamy tworzenia rankingów czy tabelek na podstawie sztywnych danych makroekonomicznych, a co za tym idzie wartościowania firm biorących w nim udział pod względem wielkości zaangażowania środków zewnętrznych. Wszystkie Symbole są egalitarne.

Zobacz również nasze publikacje