FINAŁ PROGRAMU SYMBOL

22 listopada 2024, Hotel Monopol w Katowicach

Program Symbol służy budowie dobrego, solidnego wizerunku naszych partnerów. W ciągu trzynastu lat jego laureatami zostało ok. 800 instytucji. Właśnie dla nich przygotowujemy wydarzenie służące integracji różnych środowisk nauki, biznesu, administracji i innych. Dedykujemy go firmom oraz instytucjom, których działalność jest ukierunkowana na przyszłość, postęp oraz innowacyjne rozwiązania. 

Tegoroczny finał programu Symbol odbędzie się w formule jednodniowej. Laureaci będą mogli uczestniczyć w wartościowym zarówno merytorycznie, jak i networkingowo wydarzeniu, dzięki któremu będą mogli nawiązać interesujące kontakty z firmami, instytucjami i innymi podmiotami działającymi w Polsce. Odpowiedni dobór laureatów sprawia, że możliwości ich wzajemnej synergii rosną jeszcze bardziej.

Poznaj tematy dyskusji panelowych

Gala Symbol - 22 listopada 2024

Panel 1

Innowacje 4.0 – jak transferować osiągnięcia nauki na rynek

Podczas tego panelu zostaną omówione innowacyjne treny w nauce i procesach technologicznych czy też potencjał naukowy w procesie transformacji gospodarczej. Eksperci pochylą się również nad kwestią komercjalizacji prac badawczych a efektywnego zarządzaniu w biznesie.

Panel 2

Energetyczna transformacja biznesu: wyzwania ESG pod lupą ekspertów

Eksperci z branży omówią, jak transformacja energetyczna wpłynie na kształtowanie nowych praktyk biznesowych. Panel poruszy również temat kosztów transformacji ESG, a także zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju, uwzględniając ekspozycję przedsiębiorstw oraz rolę ratingów. Pochylimy się ponadto nad kwestią raportowania niefinansowego, analizując metody pomiaru aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Panel 3

ESG w akcji: lokalnie, ludzko i autentycznie

W trakcie dyskusji spojrzymy na to, jak zaangażowanie firm wpływa na korzyści dla społeczności lokalnych, a także jak osoby zarządzające stająsię częścią tych inicjatyw, ukazując ludzką twarz biznesu. Porozmawiamy też o tym, jakie innowacyjne podejścia firmy stosują, aby nie tylko pomagać, ale także integrować się z lokalnymi społecznościami i jak odróżnić autentycznego praktyki ESG od działań marketingowych

PROFIL UCZESTNIKA WYDARZENIA

Uczestnikami naszej gali są zwykle wykształceni mieszkańcy dużych miast o wysokiej sile nabywczej oraz o wyjątkowych charakterystykach socjo-ekonomicznych. Są to osoby zajmujące eksponowane i decyzyjne stanowiska, kierujące pracą innych osób.

Uczestnicy finału programu Symbol często dysponują nadwyżkami finansowymi (inwestorzy), stanowią ponadprzeciętną siłę nabywczą (wysoko opłacani eksperci) lub są dysponentami budżetów firmowych (decydenci). Mają realne możliwości skorzystania z najbardziej
zaawansowanych i prestiżowych produktów i usług.

Na tegorocznej gali przewidujemy co najmniej 150 osób. Podczas wydarzenia odbędą się wymienione wyżej panele dyskusyjne, spójne z profilami działalności uczestników.

PATRONAT MERYTORYCZNY 2024

PATRONAT HONOROWY 2024

GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY 2024

PATRONAT MEDIALNY 2024

Dzięki udziałowi w programie Symbol wiele firm i instytucji potwierdziło swoją najwyższą jakość, ugruntowało swój wizerunek i nawiązało wiele kontaktów biznesowych. Od lat staramy się wśród laureatów budować dobre relacje, poczucie wspólnoty i niewątpliwej dumy z przynależności do grona najlepszych podmiotów w Polsce.

Jakub Lisiecki

redaktor naczelny „Monitora Biznesu” oraz „Monitora Rynkowego”

Formularz

Zgłoś Twoją firmę do nagrody!