NIESKOŃCZONA MOC SYMBOLI

21 – 22 listopada 2024, Hotel Monopol w Katowicach

Program Symbol służy budowie dobrego, solidnego wizerunku naszych partnerów. W ciągu trzynastu lat jego laureatami zostało ok. 800 instytucji. Właśnie dla nich przygotowujemy wydarzenie służące integracji różnych środowisk nauki, biznesu, administracji i innych. Dedykujemy go firmom oraz instytucjom, których działalność jest ukierunkowana na przyszłość, postęp oraz innowacyjne rozwiązania. 

Tegoroczny finał programu Symbol odbędzie się w formule dwudniowej. Każdego dnia wybrani laureaci będą mogli uczestniczyć w wartościowym zarówno merytorycznie, jak i networkingowo wydarzeniu, dzięki któremu będą mogli nawiązać interesujące kontakty z firmami, instytucjami i innymi podmiotami działającymi w Polsce. Odpowiedni dobór laureatów sprawia, że możliwości ich wzajemnej synergii rosną jeszcze bardziej.

Dzień 1: ESGSymbol

zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo, inwestycje

Nowa unijna dyrektywa dotycząca ESG pociągnęła za sobą nie tylko obowiązki sprawozdawcze, ale i modny trend – sporo podmiotów, nawet takich, które nie są objęte powyższymi restrykcjami, chętnie wdraża wysokie europejskie normy. Cel jest prosty: wyróżnić się spośród konkurencji w branży, zdobyć wyższą wiarygodność, pokusić się o lepszy PR. Rzecz dotyczy przedsiębiorstw, ale też instytucji komunalnych, samorządów, podmiotów związanych z ekologią i innych organizacji. 16 listopada spotkają się one na gali poprzedzonej panelami dyskusyjnymi. Nie zabraknie tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju, nowych technologii, Zielonego Ładu, redukcji śladu węglowego, wykorzystania wodoru, wyzwań energetycznych, OZE, zeroemisyjności, a także roli deweloperów w mądrym kształtowaniu tkanki miejskiej. Warto zgłosić akces już dziś!

Dzień 2: Symbol

innowacje, nauka, medycyna

Gala w piątek 17 listopada upłynie głównie pod znakiem synergii biznesu, nauki i medycyny. To dzień, w którym te światy będą mogły nie tylko pochwalić się swoimi osiągnięciami, ale też przeniknąć się wzajemnie, tworząc zupełnie nowy potencjał. Tego
dnia zadzierzgnie się wiele nowych relacji, znajomości, kontaktów, a być może i kontraktów. Tematy dyskusyjne poprzedzające galę obejmą takie zagadnienia, jak: przyszłość rynku pracy w kontekście nowych technologii, rola AI, środowisko naukowe i
centra transferu technologii we wsparciu procesów przemysłowych, Industry 4.0 – kamienie milowe na drodze transformacji cyfrowej, rozwój szeroko pojętej opieki medycznej wraz z biotechnologią, farmacją, telemedycyną i badaniami klinicznymi. Tu trzeba być! Zapraszamy!

Poznaj tematy dyskusji panelowych

Dzień 1: ESGSymbol

Panel 1

Energetyczna transformacja biznesu: wyzwania ESG pod lupą ekspertów

Eksperci z branży omówią, jak transformacja energetyczna wpłynie na kształtowanie nowych praktyk biznesowych. Panel poruszy również temat kosztów transformacji ESG, a także zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju, uwzględniając ekspozycję przedsiębiorstw oraz rolę ratingów ESG. Pochylimy się ponadto nad kwestią raportowania niefinansowego, analizując metody pomiaru aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Panel 2

ESG w akcji: lokalnie, ludzko i autentycznie

W trakcie dyskusji spojrzymy na to, jak zaangażowanie firm wpływa na korzyści dla społeczności lokalnych, a także jak osoby zarządzające stają się częścią tych inicjatyw, ukazując ludzką twarz biznesu. Porozmawiamy też o tym, jakie innowacyjne podejścia firmy stosują, aby nie tylko pomagać, ale także integrować się z lokalnymi społecznościami i jak odróżnić autentyczne praktyki ESG od działań marketingowych.

Dzień 2: Symbol

Panel 1

Innowacje 4.0: nowe horyzonty wiedzy i technologii

Ten panel poświęcony będzie innowacyjnym trendom w nauce i procesach technologicznych. Eksperci skupią się na obszarze najnowocześniejszych rozwiązań, omawiając transformację w branżach takich jak produkcja, logistyka czy medycyna. Poruszony będzie również temat strategii Industry 4.0, w kontekście wyzwań i korzyści, jakie niesie ona dla rozwoju gospodarki.

Panel 2

Od świadomego przywództwa po efektywne strategie biznesowe

Eksperci z różnych dziedzin omówią kluczowe aspekty efektywnego i zrównoważonego zarządzania, skupiając się na tematach takich jak innowacyjne modele przywództwa, kultura organizacyjna wspierająca rozwój pracowników, strategie adaptacji do dynamicznych zmian rynkowych oraz rola technologii w doskonaleniu procesów biznesowych. W trakcie panelu poruszymy także tematy związane ze zrównoważoną praktyką zarządzania, etycznym leadershipem oraz tworzeniem społecznie odpowiedzialnych organizacji.

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

PROFIL UCZESTNIKA

Uczestnikami naszych gal są zwykle wykształceni mieszkańcy dużych miast o wysokiej sile nabywczej oraz o wyjątkowych charakterystykach socjo-ekonomicznych. Są to osoby zajmujące eksponowane i decyzyjne stanowiska, kierujące pracą innych osób.

Uczestnicy finału programu Symbol często dysponują nadwyżkami finansowymi (inwestorzy), stanowią ponadprzeciętną siłę nabywczą (wysoko opłacani eksperci) lub są dysponentami budżetów firmowych (decydenci). Mają realne możliwości skorzystania z najbardziej
zaawansowanych i prestiżowych produktów i usług.

Przewidujemy udział co najmniej 150 osób na każdej z gal. Uczestnicy będą zapraszani na ten dzień, który będzie tematycznie odpowiadał ich profilowi działalności i był spójny z przewidzianymi panelami dyskusyjnymi.

Dzięki udziałowi w programie Symbol wiele firm i instytucji potwierdziło swoją najwyższą jakość, ugruntowało swój wizerunek i nawiązało wiele kontaktów biznesowych. Od lat staramy się wśród laureatów budować dobre relacje, poczucie wspólnoty i niewątpliwej dumy z przynależności do grona najlepszych podmiotów w Polsce.

Jakub Lisiecki

redaktor naczelny „Monitora Biznesu” oraz „Monitora Rynkowego”

Formularz

Zgłoś Twoją firmę do nagrody!