Symbol 2023_white

Nagroda dla tych, którzy zmieniają świat na lepsze.

Symbol

to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniamy firmy, samorządy, uczelnie, instytuty PAN, spółki komunalne i inne liczące się podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, znacząco przyczyniają się do rozwoju Polski, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania – Symbolem.

DLACZEGO SYMBOL JEST WYJĄTKOWYM WYRÓŻNIENIEM?

Symbol wzmacnia wizerunek, pomaga zwrócić uwagę wśród potencjalnych odbiorców. Dzięki unikalnemu networkingowi umożliwia zdobywanie nowych kontaktów. Wspiera budowanie przewag, które pomagają Laureatom umacniać pozycję w swoich branżach. Jest nagrodą za wysiłek, jaki codziennie podejmują firmy, instytucje, a przede wszystkim stojący za nimi ludzie, aby osiągać sukcesy i zdobywać najwyższe cele.

O ten tytuł warto powalczyć!

Tegoroczny finał programu Symbol, który odbędzie się w formule dwudniowej, jest wyjątkowym przedsięwzięciem na gospodarczej mapie Polski. Główną ideą przyświecającą kreowaniu wydarzenia było stworzenie platformy do wymiany myśli i opinii oraz nawiązywania perspektywicznych relacji biznesowych, łączącej trzy kluczowe filary dla rozwoju gospodarki: naukę, biznes i administrację publiczną. Uczestnicy i partnerzy programu, którzy rokrocznie biorą udział w wydarzeniu, zwykle reprezentują elitarne grono ekspertów rozpoznających trendy i wyznaczających nowe standardy w reprezentowanych przez siebie dziedzinach, a ich codzienna praca jest ukierunkowana na rozwój, kreowanie przyszłości i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

WYRÓŻNIKI

POLITYKA
JAKOŚCI

KAPITAŁ
ZAUFANIA

BRANDING
MARKI

NETWORKING

POLITYKA
JAKOŚCI

KAPITAŁ
ZAUFANIA

BRANDING
MARKI

PROFESJONALIZM

KOMUNIKACJA
BIZNESOWA

NETWORKING

Polityka jakości

Symbol oraz pozostałe nasze nagrody przyznajemy w oparciu o ścisłą metodologię i przy zaangażowaniu specjalnie powołanej do tego celu Kapituły. Dbamy o to, aby były potwierdzeniem najwyższej skuteczności zarządzania oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Rozumiemy to, bo laureaci są instytucjami, które doceniają rolę prestiżu w budowaniu silnej pozycji w branży. Wiedzą, jak działają inteligentne mechanizmy oparte na wiedzy i kompetencjach.

Kapitał zaufania

Fakt, że kształtujesz wizerunek w skali ogólnopolskiej, wytwarza kapitał zaufania. Przysparza Ci to efektywności biznesowej, umożliwia osiąganie celów i budowanie relacji inwestorskich. Taki kapitał tworzy pozytywny obraz – niezwykle istotny zwłaszcza w społeczeństwie polskim, które opisywane jest przez socjologów jako cechujące się niskim poziomem zaufania.

Kapitał ten budowany jest także poprzez opiniotwórcze media. W tym również Ci pomożemy.

Branding marki

Czy wiesz, że pozytywny ogólnopolski przekaz medialny konstruuje odpowiedni brand message i jest instrumentem, po który sięgają przeróżne instytucje? Uświadamiamy firmom, że branding nie jest zarezerwowany wyłącznie dla gigantów rynku, lecz powinien być istotny dla wszystkich. Symbol i pozostałe nasze nagrody pomagają zdefiniować całe spektrum skojarzeń i kontekstów wokół marki, wspomaga proces jej kreowania i zarządzania nią.

Networking

Symbol od początku swojej historii wspiera ideę efektywnego networkingu. Gale gromadzą kluczowych przedstawicieli świata biznesu, nauki, medycyny, administracji, mieszkalnictwa, usług komunalnych i innych. Są platformą wymiany myśli i integracji.
Dzięki udziałowi w galach wiele firm nie tylko ugruntowało swój wizerunek, ale także nawiązało wiele kontaktów. Nic dziwnego: nasze gale budują poczucie wspólnoty i niewątpliwej dumy z przynależności do grona najlepszych podmiotów w Polsce.

Dowiedz się więcej

MÓWIĄ O NAS

Zrzut ekranu 2023-03-31 o 19.04.03
„Nagroda Symbol utwierdza nas w świadomości, że to, co robimy, jest zauważalne. Działa również edukacyjnie. Jeśli temat odpowiedzialności społecznej pojawia się szerzej w mediach, w publikacjach, to ma to dobry wpływ na całą społeczność”.
Barbara Wiążewska
Dyrektor Generalna działu Retail
BP Europa SE
Zrzut ekranu 2023-03-31 o 19.07.59
„Będąc Symbolem, można pochwalić się tym na zewnątrz, nie tylko w branży logistycznej, ale w szeroko pojętym biznesie. W mojej ocenie jest to znakomita, bardzo dobrze rozpoznawalna marka, którą możemy się chwalić, szczycić, pokazywać”.
Andrzej Bekierski
Business Development Manager
Raben Logistics Polska Sp. z o.o.
Zrzut ekranu 2023-03-31 o 19.09.27
„Bardzo istotna tematyka stanowi najlepszą gwarancję, że Program Symbol przyczyni się w istotnym stopniu do podkreślenia roli nowatorskich rozwiązań oraz potrzeby wdrażania dokonań naukowo-technicznych. Jestem przekonana, że inicjatywa ta stanowi bardzo cenne działanie służące upowszechnianiu wiedzy o roli innowacyjności”.
Edyta Demby-Siwek
p.o. Prezesa
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Zrzut ekranu 2023-03-31 o 19.10.20
“Z satysfakcją przyjęliśmy informację o organizowanej przez Państwa Gali Finałowej Programu Symbol, która wpisuje się w obszar zainteresowań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”.
Agnieszka Szmit
Dyrektor Działu Komunikacji i Promocji
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zrzut ekranu 2023-03-31 o 19.11.22
„Wszystkim wyłonionym laureatom z góry gratuluję, bo stanowić będą elitarne grono w wielu dziedzinach gospodarki, nauki, medycyny, czy administracji”.
prof. Leszek Rafalski
Przewodniczący
Rada Główna Instytutów Badawczych
Zrzut ekranu 2023-03-31 o 19.12.34
„Symbol to bardzo cenna inicjatywa, promująca podmioty, których działalność jest bardzo ważna dla społeczeństwa. Organizowane wydarzenie cieszy się dużym prestiżem”.
Agnieszka Hermel
Kierownik zespołu ds. realizacji projektów
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
Program Symbol
Program Symbol

POPRZEDNIA EDYCJA

W 2022 roku

przyznaliśmy wyróżnienia wielu znakomitym podmiotom. Tradycyjnie gala odbyła się w katowickim Hotelu Monopol – elitarnym miejscu z wielką historią w tle, w którym rokrocznie spotykamy się z laureatami Symboli.

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY